ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงดอนเมือง Don Mueang Kwaeng Court - Thailand โทร. 02-142-4802-17 E-mail dmmc@coj.go.th

ศาลแขวงดอนเมือง จัดงานถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

ศาลแขวงดอนเมือง จัดงานถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เนื่องในวันรพี


เอกสารแนบ