ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงดอนเมือง Don Mueang Kwaeng Court - Thailand โทร. 02-142-4802-17 E-mail dmmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ให้การต้อนรับ คณะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ให้การต้อนรับ คณะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


เอกสารแนบ